شیعه نامه

به نام خدای دانا و توانا

بافت کشور ایران دارای جمعیتی جوان است که استفاده از این نیروی جوان برای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی کشور ضروری است . لازمه ی این امر حضور فعال جوانان در عرصه فعالیت های اجتماعی ، ازجمله دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی است . متأسفانه با وجود امکان برخورداری از تحصیلات عالیه جوانان ایرانی بخصوص قشر تحصیل کرده تهرانی ، ظهور بحران هویت ی را تجربه می کنند که می تواند راه به ابتذال برده و در نتیجه سبب به هدر رفتن این نیروهای ملی گردد .

از سویی دیگر حرکت به سوی جامعه مدنی الزاماتی مانند شناخت حقوق فردی و شناخت مسئولیت های اجتماعی را برای این جوانان ضروری میکند . توسعه و پیشرفت بدون تشکیل جامعه مدنی امکان پذیر نیست و جامعه مدنی نیز در صورتی ایجاد خواهد شد که افراد آن جامعه کلیه حقوق فردی خویش و همچنین مسئولیتها ی حقوقی را که زندگی جمعی ایجاد می کند شناخته و در ضمن احترام به آن ، خود را ملزم به رعایت آن بدانند .

آنچه بسیار حائز اهمیت است ، این است که با افزایش خود آگاهی در میان جوانان علاوه بر رعایت حقوق شهروندی از سوی آنان ، توجه آنها به مسئولیت های دولت نیز افزایش خواهد داشت و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت اجتماعی و بستر سازی برای التزام عملی کارگزاران دولت به رعایت حقوق شهروندی و فراهم آوردن امکانات تعالی و رشد برای افراد جامعه و در نتیجه رسیدن به اعتلای ملی را نیز شاهد خواهیم بود .

با توجه به اهمیت وضرورت افزایش میزان رعایت حقوق شهروندی و احترام به قوانین زندگی جمعی همچنین گسترش خود آگاهی برای دستیابی به توسعه و اعتلای مدنی ، حفظ یکپارچگی ملی و انسجام فرهنگی در میان جوانان بخصوص قشر دانشجو که بیش از سایر اقشار در معرض بحران های دوران گذار به جامعه مدرن قرار دارند واز سویی جمعیت فعال اجتماعی آینده را تشکیل خواهند داد الزامات زیر بویژه برای این قشر پیشنهاد می شود :

1 ــ آگاهی به میزان شناخت حقوق شهروندی در میان دانشجویان وبدست آوردن میزان التزام عملی آنها به رعایت حقوق شهروندی ، که شامل : حقوق فردی و حقوق اجتماعی ، مسئولیت ها ی اجتماعی در مقابل دیگر شهروندان ، مسئولیت های اجتماعی افراد در مقابل دولت و مسئولیتهای دولت در مقابل افراد می باشد .

2 ــ شناخت عواملی که در افزایش میزان رعایت حقوق شهروندی مؤثرند .

3 ــ آگاهی به میزان خود آگاهی و هویت یابی در میان دانشجویان .

4 ــ شناخت عوامل مؤثر در ایجاد خود آگاهی در میان جوانان .

5 ــ بررسی ارتباط میان افزایش خود آگاهی جوانان و افزایش احترام و التزام عملی آنان به رعایت حقوق شهروندی به منظور توجه به ضرورت افزایش خودآگاهی و هویت یابی جوانان .

6 ــ توجه به قشر جوان ونیازهای آنها و پیدا کردن راههایی که بتواند رفع این نیازها را درکنار رعایت قوانین شهروندی و در بستر زندگی جمعی امکان پذیر سازد .

7 ــ توجه به ظهور بحران هویت درمیان جوانان و ارائه راه حلهایی برای کنترل رفتارهای نا بهنجار اجتماعی در میان دانشجویان در نتیجه افزایش بهره وری نیروهای فعال جوان برای تشکیل جامعه مدنی به منظور پیشبرد اهداف توسعه واعتلای ملی .


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۰ توسط رویا برزگر
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.

قالب وبلاگ